Nghịch Lý Cơn Đói và Fasting

Hồi nhỏ, mình thường xuyên được bảo “Ăn sáng là bữa quan trọng nhất”. Không chỉ người thân gia đình nói mà TV…

Posted On

Lịch Sử Chơi Game

Mình có chơi game. Không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có chơi để giải trí. Nhưng có một đặc điểm là chưa…

Posted On

Ba Tháng 2021

Bài cuối mình viết cách đây tròn 3 tháng. Thú thực là sau gần 2 năm miệt mài viết, tự đặt deadline mỗi…

Posted On

What My Dream Job Is

One of the most memorable Doaremon short stories for me is when Nobita’s dad asks him what he wants to become when he…

Posted On

Getting Fat Rapidly

Question: which is worse, losing weight or gaining weight? Having just experienced a week of rapid weight gain where I stuffed my mouth…

Posted On