Đừng Đùa Với Say Xe

Mình luôn nghĩ say xe chỉ là một phiền toái nhỏ. Cùng lắm là chóng mặt nôn một bãi ra túi, rồi xuống…

Posted On

Tiểu Khu Dân Cư

Gần đây khi đọc về quy hoạch đô thị, mình tìm thấy một kiểu mẫu xây dựng rất hay ở Barcelona (Tây Ban…

Posted On

Thông Minh và Nỗ Lực

Hồi nhỏ mình hay được người lớn khen là “thông minh”. Thích lắm đấy, vì trẻ con đứa nào được khen vậy chẳng…

Posted On

Lịch Sử Chơi Game

Mình có chơi game. Không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có chơi để giải trí. Nhưng có một đặc điểm là chưa…

Posted On

What My Dream Job Is

One of the most memorable Doaremon short stories for me is when Nobita’s dad asks him what he wants to become when he…

Posted On