Itsumo Nando Demo

Nếu được hỏi bài hát ưa thích nhất của bạn là gì? Chắc chắn không cần suy nghĩ, mình sẽ trả lời là…

Posted On

Not So Chill Song

Last year the song Bài Này Chill Phết was everywhere. It was released around summer I believe, and everybody was sharing it on facebook. It…

Posted On